Legemiddelvisning

Seebri Breezhaler - 44 mikrog

Inhalasjonspulver, hard kapsel

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Seebri Breezhaler
Virkestoff: Glykopyrroniumbromid
Legemiddelform: Inhalasjonspulver, hard kapsel
Styrke: 44 mikrog
Pakning: Endoseblisterpakning 30x1 stk
Inhalator 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: R03BB06
Varenummer: 426318

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/12/788/003
MT-dato: 28.09.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 316.06
Maksimal utsalgspris for apotek: 439.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: 439.20