Legemiddelvisning

Cetirizin Bluefish - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Cetirizin Bluefish
Virkestoff: Cetirizindihydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2005
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Bluefish Pharmaceuticals AB
MT-nummer: 04-2968
MT-dato: 20.04.2005
MT avregistrert dato: 30.09.2020