Legemiddelvisning

Zinacef - 750 mg

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zinacef
Virkestoff: Cefuroksimnatrium
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 750 mg
Pakning: Hetteglass 5x750 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DC02
Varenummer: 116046

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz A/S
MT-nummer: 11-8521
MT-dato: -

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 120.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 190.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: 190.10

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Viktig informasjon ved fortynning med Lidokain

Det er oppdaget at informasjonen om fortynningsmidler i pakningsvedlegget for cefuroksim kan gi inntrykk av at både intramuskulær og intravenøs administrasjon er mulig. Fortynning med lidokain er imidlertid kun ment for intramuskulær bruk.

Les mer på Legemiddelverket.no

Les mer

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Cefuroxim Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS - Halden)

Cefuroxim MIP (MIP Pharma GmbH)

Cefuroxim Navamedic (Navamedic ASA)

Cefuroxim Stragen (Stragen Nordic A/S)