Legemiddelvisning

Tiamin Aurora Medical - 25 mg/ ml

Injeksjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Tiamin Aurora Medical
Virkestoff: Tiaminhydroklorid
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning
Styrke: 25 mg/ ml

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Italia
Innehaver: 2care4 ApS
MT-nummer: 18-12156
MT-dato: 24.05.2018
MT avregistrert dato: 20.03.2020