Legemiddelvisning

Aldara - 5 %

Krem

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Aldara
Virkestoff: Imikvimod
Legemiddelform: Krem
Styrke: 5 %

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.07.2021
MT-status: Avregistrert
Eksportland: EU
Innehaver: Paranova AS (1)
MT-nummer: 21-13858
MT-dato: 29.04.2021
MT avregistrert dato: 05.11.2022