Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Actavis - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Actavis
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 011624

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-05768
MT-dato: 24.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.90
Trinnpris: 64.60
Refusjonspris: 64.60

Varsel

Sikkerhetsinformasjon

Behandling med fluorokinoloner kan gi økt risiko for hjerteklaffinsuffisiens

Unngå bruk av fluorokinoloner ved behandling av milde eller moderate infeksjoner når det finnes andre alternativer. Hos pasienter med risiko for hjerteklaffinsuffisiens bør inhalasjon og systemisk bruk av fluorokinoloner bare benyttes etter at andre behandlingsalternativer er vurdert og etter grundig vurdering av forholdet mellom nytte og risiko.

Les mer hos Legemiddelverket

Les mer

Byttbare legemidler

Ciprofloxacin Actavis (Actavis Group PTC ehf)

Ciprofloxacin Aristo (Aristo Pharma GmbH)