Legemiddelvisning

Ciprofloxacin Actavis - 250 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Ciprofloxacin Actavis
Virkestoff: Ciprofloksacinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 250 mg
Pakning: Blisterpakning 10 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01MA02
Varenummer: 011624

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Actavis Group PTC ehf
MT-nummer: 2001-05768
MT-dato: 24.05.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 38.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 84.90
Trinnpris: 64.60
Refusjonspris: 64.60