Legemiddelvisning

Zoladex - 3.6 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Zoladex
Virkestoff: Goserelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 3.6 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 1 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02AE03
Varenummer: 015686

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2004
MT-status: Markedsført
Innehaver: AstraZeneca
MT-nummer: 0000-07317
MT-dato: 31.08.1988

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 921.13
Maksimal utsalgspris for apotek: 1210.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1210.70