Legemiddelvisning

Imigran - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Imigran
Virkestoff: Sumatriptansuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 18 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N02CC01
Varenummer: 010722

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2017
MT-status: Markedsført
Eksportland: Hellas
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 02-1038
MT-dato: 25.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 552.61
Maksimal utsalgspris for apotek: 740.80
Trinnpris: 251.70
Refusjonspris: 251.70