Legemiddelvisning

Donepezil Accord - 5 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Donepezil Accord
Virkestoff: Donepezilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 5 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06DA02
Varenummer: 039854

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare B.V.
MT-nummer: 11-8284
MT-dato: 29.11.2011

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 257.81
Maksimal utsalgspris for apotek: 365.00
Trinnpris: 292.30
Refusjonspris: 292.30