Legemiddelvisning

Lipitor - 10 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 10 mg
Pakning: Blisterpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 468580

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Midlertidig utgått
Eksportland: Frankrike
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 04-2963
MT-dato: 26.01.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 141.40
Maksimal utsalgspris for apotek: 216.50
Trinnpris: 81.30
Refusjonspris: 81.30