Legemiddelvisning

Lipitor - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Lipitor
Virkestoff: Atorvastatinkalsiumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA05
Varenummer: 061595

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Markedsført
Innehaver: Upjohn EESV
MT-nummer: 1996-03033
MT-dato: 14.08.1997

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 207.14
Maksimal utsalgspris for apotek: 300.40
Trinnpris: 106.60
Refusjonspris: 106.60