Legemiddelvisning

Paroxetin Hexal - 20 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Paroxetin Hexal
Virkestoff: Paroksetinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N06AB05
Varenummer: 010011

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.04.2008
MT-status: Markedsført
Innehaver: Hexal A/S
MT-nummer: 2001-00953
MT-dato: 02.08.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 229.74
Maksimal utsalgspris for apotek: 329.20
Trinnpris: 205.50
Refusjonspris: 205.50