Legemiddelvisning

Lescol Depot - 80 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Lescol Depot
Virkestoff: Fluvastatinnatrium
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 80 mg
Pakning: Kalenderpakning 98 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C10AA04
Varenummer: 027893

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2014
MT-status: Markedsført
Eksportland: Portugal
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 14-10110
MT-dato: 26.08.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 429.09
Maksimal utsalgspris for apotek: 583.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: 583.30