Legemiddelvisning

Biktarvy

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Biktarvy
Virkestoff: Biktegravirnatrium / Emtricitabin / Tenofoviralafenamidfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 200 mg / 25 mg
Pakning: Flaske 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AR20
Varenummer: 436308
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.08.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/18/1289/001
MT-dato: 21.06.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8827.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 11290.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -