Legemiddelvisning

Travatan - 40 mikrog/ ml

Øyedråper, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Travatan
Virkestoff: Travoprost
Legemiddelform: Øyedråper, oppløsning
Styrke: 40 mikrog/ ml
Pakning: Flaske av plast med dråpespiss 3x2.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: S01EE04
Varenummer: 517180

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/01/199/002
MT-dato: 04.12.2001

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 314.12
Maksimal utsalgspris for apotek: 436.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 436.80