Legemiddelvisning

Nobivac Pi -

Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Nobivac Pi
Virkestoff: Parainfluensavirus fra hund, stamme Cornell, levende, svekket
Legemiddelform: Lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 25x1 dose
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI07AD08
Varenummer: 171243

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2018
MT-status: Markedsført
Eksportland: Tyskland
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 17-11722
MT-dato: 13.09.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -