Legemiddelvisning

Carvedilol Aurobindo - 6.25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Carvedilol Aurobindo
Virkestoff: Karvedilol
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 6.25 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C07AG02
Varenummer: 090904

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Midlertidig utgått
Markedsføringsdato: 01.12.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Aurobindo Pharma (Malta) Limited - Floriana
MT-nummer: 11-8803
MT-dato: 07.06.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 35.54
Maksimal utsalgspris for apotek: 81.60
Trinnpris: 50.20
Refusjonspris: 50.20