Legemiddelvisning

Zydelig - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zydelig
Virkestoff: Idelalisib
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Flaske 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XX47
Varenummer: 378432

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Gilead Sciences Ireland UC
MT-nummer: EU/1/14/938/001
MT-dato: 18.09.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 31652.99
Maksimal utsalgspris for apotek: 40393.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: -