Legemiddelvisning

Rybelsus - 7 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Rybelsus
Virkestoff: Semaglutid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 7 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A10BJ06
Varenummer: 146870
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.07.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novo Nordisk A/S
MT-nummer: EU/1/20/1430/005
MT-dato: 03.04.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1025.46
Maksimal utsalgspris for apotek: 1343.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -