Legemiddelvisning

Flutivate - 0.05 %

Krem

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Flutivate
Virkestoff: Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Krem
Styrke: 0.05 %

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: GlaxoSmithKline AS
MT-nummer: 0000-08154
MT-dato: 29.11.1995
MT avregistrert dato: 01.12.2019