Legemiddelvisning

Polivy - 140 mg

Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Polivy
Virkestoff: Polatuzumabvedotin
Legemiddelform: Pulver til konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 140 mg
Pakning: Hetteglass 140 mg
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01XC37
Varenummer: 382647
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Roche Registration GmbH
MT-nummer: EU/1/19/1388/001
MT-dato: 16.01.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 110182.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 141206.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -