Legemiddelvisning

Alendronat Viatris - 10 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Alendronat Viatris
Virkestoff: Alendronatnatriumtrihydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 10 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.03.2010
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Viatris Limited
MT-nummer: 05-3741
MT-dato: 27.04.2006
MT avregistrert dato: 30.04.2024