Legemiddelvisning

Zoladex - 3.6 mg

Implantat

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig

Preparatomtale (SPC)

- parallellimportert legemiddel
Handelsnavn: Zoladex
Virkestoff: Goserelinacetat
Legemiddelform: Implantat
Styrke: 3.6 mg
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 3 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L02AE03
Varenummer: 010598

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2002
MT-status: Markedsført
Eksportland: Portugal
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 16-11273
MT-dato: 02.12.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 3080.30
Maksimal utsalgspris for apotek: 3963.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 3963.60