Legemiddelvisning

Lestid - 5 g

Pulver i dosepose

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Lestid
Virkestoff: Kolestipolhydroklorid
Legemiddelform: Pulver i dosepose
Styrke: 5 g

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Pfizer AS
MT-nummer: 0000-06857
MT-dato: 30.09.1983
MT avregistrert dato: 01.06.2020