Legemiddelvisning

Suprecur - 0.15 mg/ dose

Nesespray, oppløsning

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Suprecur
Virkestoff: Buserelinacetat
Legemiddelform: Nesespray, oppløsning
Styrke: 0.15 mg/ dose

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Avregistrert
Markedsføringsdato: 01.01.2001
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sanofi-aventis Norge (3)
MT-nummer: 0000-08054
MT-dato: 23.11.1994
MT avregistrert dato: 01.07.2020

Varsel

Leveringssvikt

Suprecur nesespray avregistreres

Suprecur nesespray avregistreres i Norge fra 01.07.2020. Utenlandske pakninger med buserelin nesepray (hvis tilgjengelig) kan skaffes via godkjenningsfritak. Hvis ikke utenlandske pakninger kan skaffes må pasienten bytte til en annen behandling.