Legemiddelvisning

Purevax FeLV -

Injeksjonsvæske, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Purevax FeLV
Virkestoff: Canarykoppervirus uttrykker felint leukemia virus, levende
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, suspensjon
Styrke:
Pakning: Hetteglass 10x0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QI06AD07
Varenummer: 164965

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2022
MT-status: Markedsført
Innehaver: Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
MT-nummer: EU/2/00/019/008
MT-dato: 15.04.2005

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -