Legemiddelvisning

Esomeprazol Sandoz - 40 mg

Enterotablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Esomeprazol Sandoz
Virkestoff: Esomeprazolmagnesiumtrihydrat
Legemiddelform: Enterotablett
Styrke: 40 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.02.2011
MT-status: Avregistrert
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 08-5785
MT-dato: 10.11.2009
MT avregistrert dato: 01.11.2019