Legemiddelvisning

Constella - 290 mikrog

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Constella
Virkestoff: Linaklotid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 290 mikrog
Pakning: Boks 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AX04
Varenummer: 161824

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Allergan Pharmaceuticals International Limited
MT-nummer: EU/1/12/801/004
MT-dato: 26.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1417.53
Maksimal utsalgspris for apotek: 1843.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1843.60

Varsel

Leveringssvikt

Mangel på Constella

Det er mangel på Constella 290 mcg kapsler Pasienter som bruker Constella bør få informasjon om at de kan få utenlandske pakninger med linaklotid, som er virkestoffet i Constella. Utenlandske pakninger trenger i dette tilfellet ikke godkjenningsfritak

Les mer