Legemiddelvisning

Constella - 290 mikrog

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Constella
Virkestoff: Linaklotid
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 290 mikrog
Pakning: Boks 90 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: A06AX04
Varenummer: 161824

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: AbbVie Deutschland GmbH & Co
MT-nummer: EU/1/12/801/004
MT-dato: 26.11.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1484.36
Maksimal utsalgspris for apotek: 1928.80
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1928.80