Legemiddelvisning

Zepatier - 50 mg / 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zepatier
Virkestoff: Elbasvir / Grazoprevir
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg / 100 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J05AP54
Varenummer: 050068
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Merck Sharp & Dohme B.V. (1)
MT-nummer: EU/1/16/1119/001
MT-dato: 22.07.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 134546.92
Maksimal utsalgspris for apotek: 171583.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -