Legemiddelvisning

Xadago - 100 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Xadago
Virkestoff: Safinamidmetansulfonat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 100 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N04BD03
Varenummer: 542507

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Zambon SpA
MT-nummer: EU/1/14/984/008
MT-dato: 24.02.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 861.98
Maksimal utsalgspris for apotek: 1135.30
Trinnpris: -
Refusjonspris: -