Legemiddelvisning

Kisqali - 200 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Kisqali
Virkestoff: Ribosiklibsuksinat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 200 mg
Pakning: Blisterpakning 63 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XE42
Varenummer: 539793
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Novartis Europharm Limited (1)
MT-nummer: EU/1/17/1221/005
MT-dato: 22.08.2017

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41529.72
Maksimal utsalgspris for apotek: 52986.60
Trinnpris: -
Refusjonspris: -