Legemiddelvisning

Yuflyma - 40 mg

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Yuflyma
Virkestoff: Adalimumab
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 40 mg
Pakning: Ferdigfylt penn 2x0.4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L04AB04
Varenummer: 551884
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2024
MT-status: Markedsført
Innehaver: Celltrion Healthcare Hungary Kft. (1)
MT-nummer: EU/1/20/1513/010
MT-dato: 11.02.2021

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4725.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 6091.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -