Legemiddelvisning

Meropenem Bradex - 1 g

Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Meropenem Bradex
Virkestoff: Meropenemtrihydrat
Legemiddelform: Pulver til injeksjons-/infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 1 g
Pakning: Hetteglass 10x1 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: J01DH02
Varenummer: 057868

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2019
MT-status: Markedsført
Innehaver: BRADEX S.A., Pharmaceutical Products
MT-nummer: 16-11341
MT-dato: 31.05.2018

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 1450.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 1885.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: 1885.00

Varsel

Utleveringsbestemmelse

  • - Skal kun utleveres til bruk på menneske.
  • - Systemiske antibiotika har reseptgyldighet på 10 dager med unntak av refusjon (blåresept og §4). Dersom resepten skal ha lenger gyldighet må man overstyre dette i journalsystemet.

Byttbare legemidler

Meropenem Fresenius Kabi (Fresenius Kabi Norge AS)

Meropenem SUN (Sun Pharmaceutical - Nederland)