Legemiddelvisning

Rhophylac - 1500 IU/2 ml

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Rhophylac
Virkestoff: Immunglobulin anti-D, humant
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt sprøyte
Styrke: 1500 IU/2 ml
Pakning: Ferdigfylt sprøyte 2 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: J06BB01
Varenummer: 013172

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2005
MT-status: Markedsført
Innehaver: CSL Behring GmbH
MT-nummer: 03-1765
MT-dato: 07.05.2004

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 507.16
Maksimal utsalgspris for apotek: 686.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -