Legemiddelvisning

Zeposia - 0.92 mg

Kapsel, hard

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Zeposia
Virkestoff: Ozanimod
Legemiddelform: Kapsel, hard
Styrke: 0.92 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L04AA38
Varenummer: 165072
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2020
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG (1)
MT-nummer: EU/1/20/1442/002
MT-dato: 20.05.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 17009.31
Maksimal utsalgspris for apotek: 21723.10
Trinnpris: -
Refusjonspris: -