Legemiddelvisning

Docetaxel Accord - 80 mg/4 ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Docetaxel Accord
Virkestoff: Docetaksel
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 80 mg/4 ml
Pakning: Hetteglass 1x4 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01CD02
Varenummer: 170823

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.02.2013
MT-status: Markedsført
Innehaver: Accord Healthcare S.L.U.
MT-nummer: EU/1/12/769/002
MT-dato: 22.05.2012

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4111.88
Maksimal utsalgspris for apotek: 5278.90
Trinnpris: -
Refusjonspris: -