Legemiddelvisning

Darzalex - 20 mg/ ml

Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Darzalex
Virkestoff: Daratumumab
Legemiddelform: Konsentrat til infusjonsvæske, oppløsning
Styrke: 20 mg/ ml
Pakning: Hetteglass 1x5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01XC24
Varenummer: 445729
Legemiddelet er under særlig overvåkning

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Janssen-Cilag International N.V.
MT-nummer: EU/1/16/1101/001
MT-dato: 20.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 4730.69
Maksimal utsalgspris for apotek: 6097.40
Trinnpris: -
Refusjonspris: -