Legemiddelvisning

Salmeterol/Fluticasone Cipla - 25 mikrog / 250 mikrog

Inhalasjonsaerosol, suspensjon

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Salmeterol/Fluticasone Cipla
Virkestoff: Salmeterolxinafoat / Flutikasonpropionat
Legemiddelform: Inhalasjonsaerosol, suspensjon
Styrke: 25 mikrog / 250 mikrog
Pakning: Inhalator 1x120 doser
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: R03AK06
Varenummer: 159332

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2016
MT-status: Markedsført
Innehaver: Cipla Europe NV
MT-nummer: 13-9660
MT-dato: 03.11.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 281.00
Maksimal utsalgspris for apotek: 394.50
Trinnpris: 328.80
Refusjonspris: 328.80