Legemiddelvisning

Lonsurf - 15 mg / 6.14 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Lonsurf
Virkestoff: Trifluridin / Tipiracilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 15 mg / 6.14 mg
Pakning: Blisterpakning 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L01BC59
Varenummer: 158698

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.08.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Les Laboratoires Servier (4)
MT-nummer: EU/1/16/1096/003
MT-dato: 25.04.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 15928.96
Maksimal utsalgspris for apotek: 20345.70
Trinnpris: -
Refusjonspris: -