Legemiddelvisning

Hydroxyzine Orifarm - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Hydroxyzine Orifarm
Virkestoff: Hydroksyzinhydroklorid
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Boks 250 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: N05BB01
Varenummer: 260309

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.04.2018
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orifarm Generics A/S
MT-nummer: 14-10302
MT-dato: 04.11.2015

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -