Legemiddelvisning

Pramipexole Orion - 0.088 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Pramipexole Orion
Virkestoff: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 0.088 mg
Pakning: Blisterpakning 30 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N04BC05
Varenummer: 102164

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.12.2011
MT-status: Markedsført
Innehaver: Orion Corporation Orion Pharma, Espoo
MT-nummer: 08-5835
MT-dato: 16.02.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 41.78
Maksimal utsalgspris for apotek: 89.50
Trinnpris: 66.00
Refusjonspris: 66.00