Legemiddelvisning

Plegridy - 94 mikrog / 63 mikrog

Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Plegridy
Virkestoff: Peginterferon beta-1a
Legemiddelform: Injeksjonsvæske, oppløsning i ferdigfylt penn
Styrke: 94 mikrog / 63 mikrog
Pakning: Ferdigfylt penn 0.5 ml
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: L03AB13
Varenummer: 373251

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.10.2014
MT-status: Markedsført
Innehaver: Biogen Netherlands B.V.
MT-nummer: EU/1/14/934/002
MT-dato: 18.07.2014

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 8899.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 11439.00
Trinnpris: -
Refusjonspris: -