Legemiddelvisning

Protopic - 0.1 %

Salve

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Protopic
Virkestoff: Takrolimusmonohydrat
Legemiddelform: Salve
Styrke: 0.1 %
Pakning: Tube 60 g
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: D11AH01
Varenummer: 180419

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.09.2002
MT-status: Markedsført
Innehaver: LEO PHARMA (2)
MT-nummer: EU/1/02/201/004
MT-dato: 10.04.2002

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 392.67
Maksimal utsalgspris for apotek: 536.90
Trinnpris: 411.70
Refusjonspris: -