Legemiddelvisning

Fortekor vet - 20 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Fortekor vet
Virkestoff: Benazeprilhydroklorid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 20 mg
Pakning: Blisterpakning 28 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Nei
ATC-Kode: QC09AA07
Varenummer: 577608

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.11.2009
MT-status: Markedsført
Innehaver: Elanco GmbH
MT-nummer: 05-3666
MT-dato: 21.12.2007

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: -
Maksimal utsalgspris for apotek: -
Trinnpris: -
Refusjonspris: -