Legemiddelvisning

Amaryl - 2 mg

Tablett

Pakningsvedlegg

Ikke tilgjengelig
Handelsnavn: Amaryl
Virkestoff: Glimepirid
Legemiddelform: Tablett
Styrke: 2 mg

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Utgått
Markedsføringsdato: 15.05.2020
MT-status: Avregistrert
Eksportland: Tsjekkia
Innehaver: Orifarm AS
MT-nummer: 19-13173
MT-dato: 19.02.2020
MT avregistrert dato: 01.09.2023