Legemiddelvisning

Bosentan Sandoz - 125 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Bosentan Sandoz
Virkestoff: Bosentanmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 125 mg
Pakning: Blisterpakning 56 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: C02KX01
Varenummer: 144719

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.03.2017
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 15-10572
MT-dato: 02.05.2016

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 11979.55
Maksimal utsalgspris for apotek: 15310.20
Trinnpris: -
Refusjonspris: -