Legemiddelvisning

Sprycel - 50 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen

Preparatomtale (SPC)

- lenke til EMA, alle preparatomtaler i samme dokument
Handelsnavn: Sprycel
Virkestoff: Dasatinibmonohydrat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 50 mg
Pakning: Flaske 60 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Nei
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: L01EA02
Varenummer: 052333

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.02.2007
MT-status: Markedsført
Innehaver: Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG
MT-nummer: EU/1/06/363/002
MT-dato: 20.11.2006

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 31426.90
Maksimal utsalgspris for apotek: 40105.50
Trinnpris: -
Refusjonspris: -