Legemiddelvisning

Quetiapin Sandoz - 25 mg

Tablett, filmdrasjert

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapin Sandoz
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Tablett, filmdrasjert
Styrke: 25 mg
Pakning: Blisterpakning 120 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 443441

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 15.05.2015
MT-status: Markedsført
Innehaver: Sandoz - København
MT-nummer: 08-5748
MT-dato: 07.09.2010

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 280.93
Maksimal utsalgspris for apotek: 394.40
Trinnpris: 227.00
Refusjonspris: 227.00