Legemiddelvisning

Quetiapine Medical Valley - 300 mg

Depottablett

Pakningsvedlegg

Lenke til Felleskatalogen
Handelsnavn: Quetiapine Medical Valley
Virkestoff: Kvetiapinfumarat
Legemiddelform: Depottablett
Styrke: 300 mg
Pakning: Blisterpakning 100 stk
Reseptpliktig: Ja
Reseptgruppe: C
Blå resept:
Ja
Byttbar:
Ja
ATC-Kode: N05AH04
Varenummer: 512714

Markedsføringstillatelse:
Pakning status: Markedsført
Markedsføringsdato: 01.03.2021
MT-status: Markedsført
Innehaver: Medical Valley Invest AB
MT-nummer: 20-13473
MT-dato: 18.11.2020

Priser:
Maksimal innkjøpspris for apotek: 754.49
Maksimal utsalgspris for apotek: 998.20
Trinnpris: 504.80
Refusjonspris: 504.80